Skip to content

Hướng dẫn kết nối Server thông qua VSCode

1. Tải VSCode

Visual Studio Code(VSCode) là một trong những trình soạn thảo mã nguồn rất phổ biến được các lập trình viên sử dụng. Với các ưu điểm nổi bật là sự nhanh chóng, nhẹ, hỗ trợ đa nền tảng cùng nhiều tính năng và là mã nguồn mở chính. VSCode ngày càng được ưa chuộng sử dụng, là lựa chọn hàng đầu của các lập trình viên. Sau đây là hướng dẫn tải và cài đặt VSCode * B1: Vào đường dẫn này => chọn phiên bản VSCode phù hợp với hệ điều hành đang sử dụng và tải về. * B2: Chạy file exe và làm theo hướng dẫn cài đặt.

2. Thiết lập account lần đầu

 • B1: Mở VSCode.
 • B2: Cài đặt extension Remote SSH (nếu chưa cài đặt).

Remote SSH

 • B3: Cài đặt tiếp extension Remote -SSH Editing Configuration File (nếu chưa cài đặt).

Remote -SSH Editing Configuration

 • B4: Kết nối vào server với server_ip và tên user_name ( server account sẽ được cấp bởi admin).

  • B4.1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+P để mở Command Palette.
  • B4.2: Trong Command Palette, nhập Add New SSH Host -> nhấn Enter.

   Add New SSH Host

  • B4.3: Nhập ssh <user_name>@<server_ip>.
   Ví dụ username=aiclub, server_ip=192.168.7.251, nhập vào ssh aiclub@192.168.7.251.

   Nhập SSH

  • B4.4: Sửa file config -> Ctrl + Shift + P mở Command Palette -> Nhập 'SSH Config' -> Chọn Open SSH Configuration File -> Chọn file config tương ứng.

   Config server. Config server.

  • B4.5: Thay đổi tên Host thành tên dễ nhớ hơn ví dụ aiclub -> Lưu file(Ctrl+S).

   Change Host Name.

3. Kết nối Server

 • B1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+P để mở Command Palette.
 • B2: Nhập vào 'SSH' -> chọn Connect to Host.

Connect to host.

 • B3: Chọn account đã thiết lập ở bước trên. Ví dụ chọn account aiclub.

Chose account

 • B4: Chọn Linux.

Linux

 • B5: Nhập password.

Enter password

Sau khi kết nối thành công, VScode hiện thị như sau.

Connect successful

 • B6: Mở folder cần làm việc.

Open folder

Ví dụ: chúng ta chọn folder có đường dẫn /workspace/competitions/AI_Challenge_2022/ như sau:

AI challenge 2022 Folder

Tiếp theo nhấn Ok và nhập password lại lần nữa, danh sách folder và file sẽ hiển thị như sau:

Danh sách folder

 • B7: Chạy HelloWord bằng Python trên server. Chúng ta sẽ chạy chương trình bằng command line trong linux. Vì vậy trước tiên chúng ta cần bật terminal như sau:

Terminal

Bây giờ chúng ta sẽ chạy file hello_word.py bằng lệnh sau python hello_word.py.

Python

4. Một số lưu ý

 • Khi chúng ta lập trình cần sử dụng miniconda để thiết lập các môi trường hiệu nhất. Tham khảo đường dẫn này để biết các cài đặt.
 • Vì server sử dụng hệ điều hành linux, nên tất cả các tác vụ đều sử dụng command line. Tham khảo thêm đường dẫn này để biết một số câu lệnh cơ bản trong Linux.

5. Một số quy định làm việc trên GPU server

Cập nhập sau