Skip to content

Hướng dẫn setup anaconda3 / miniconda3 trên Ubuntu

anaconda3, hay miniconda3 là một phần mềm mã nguồn mở quản lý thư viện và môi trường lập trình dành riêng cho Python. Việc sử dụng anaconda3 sẽ giúp Lập trình viên (LTV) cài đặt môi trường và các thư viện một cách dễ dàng và tránh xung đột giữa các thư viện nhiều nhất có thể. Trong trường hợp có xung đột thư viện, anaconda3 có thể tự động downgrade/upgrade version của các thư viện để tìm ra giải pháp cho LTV.

miniconda3 là phiên bản rút gọn của anaconda3, khi sử dụng anaconda3 thì mỗi khi khởi tạo môi trường mới thì anaconda3 sẽ tự động cài sẵn một số tài nguyên nhất định - trong khi miniconda3 bỏ qua bước cài đặt mặc định này.

Ngoài ra, anaconda3 cũng có kênh phân phối thư viện riêng và chính chủ từ các nhà phát triển, giúp LTV tải xuống tài nguyên nhanh hơn, trường hợp không có sẵn trong kho phân phối, anaconda3 sẽ sử dụng kho phân phối từ pip. Có thể hiểu, trong một số trường hợp, lệnh conda install LIB_ABC tương đương với lệnh pip install LIB_ABC.

Hướng dẫn này hướng đến việc cài đặt anaconda3 / miniconda3 trên giao diện Command Line Interface của Linux. Các TH khác cài bằng HĐH Window có thể sử dụng giao diện GUI để cài đặt anaconda3 về từ trang chủ.

Tải xuống anaconda3 / miniconda3 bằng WGET

Truy cập trang Download của anaconda3 hoặc trang Download của miniconda3. Chọn phiên bản phù hợp và copy địa chỉ của phiên bản đó. Dùng lệnh wget để tải file .sh đó xuống.

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-py39_4.12.0-Linux-x86_64.sh

Cài đặt anaconda3 / miniconda3

Thực thi file .sh vừa tải xuống, chọn Yes và điền thông tin phù hợp (nếu có).

sh Miniconda3-py39_4.12.0-Linux-x86_64.sh

Kiểm tra xem anaconda3/ miniconda3 đã hoạt động chưa

  • Kiểm tra bằng cách xem terminal đã có kí hiệu env chưa. Ở đây, kí hiệu env chính là (base) (base) user@ailab:~/project

  • Hoặc thử bằng lệnh conda list, nếu có danh sách thư viện trả về thì đã chính xác.

Tham khảo thêm: Conda Cheat Sheet