Skip to content

Hướng dẫn truy cập remote Jupyter thông qua proxy server

Hướng dẫn này hướng đến đối tượng lập trình viên, nghiên cứu sinh cần sử dụng Jupyter Notebook/ Lab trên môi trường server.

Về tổ chức Network

Theo cấu trúc của Network, về bản chất thì server GPU không expose ra bên ngoài, vì vậy ta không thể truy cập trực tiếp server GPU thông qua SSH hay địa chỉ IP (không có Public IP). Lúc này. chúng ta sẽ sử dụng giải pháp Proxy Server (Server trung gian) để truy cập server GPU. Kiến trúc Proxy server có thể mô tả như sau:

image.png

Yêu cầu: - Quyền truy cập vào server Dịch vụ (xem như Proxy Server) và server GPU (xem như Target server). - Trình duyệt Firefox.

Truy cập Proxy Server

Dùng lệnh (port trong quãng 8000 --> 8090 là tự chọn):

ssh -p 22 <username>@<IP.proxy.server> -D localhost:8089 -ppassword

Setup Firefox trên máy local

Vào settings của Firefox, trong ô tìm kiếm: gõ proxy --> Click vào để điều chỉnh proxy setting. image.png

Chỉnh Proxy Setting của Firefox như sau: (field localhost và port giống ở bước trên) image.png Sau đo chọn OK.

Gọi Jupyter Notebook

Khởi động Jupyter Notebook bằng chế độ Network config như sau (port chọn giống bước trên):

jupyter notebook --ip 0.0.0.0 --port 8089

Lúc này Jupyter Notebook sẽ yêu cầu ta truy cập bằng một đường dẫn bao gồm token như sau:

http://127.0.0.1:8089/?token=cf65293f58c90XXXXX92f927d4295aaf0d4c60babea565

Ta truy cập Firefox đã cấu hình proxy ở bước trên và thay thế cụm IP 127.0.0.1 thành IP.Local.Target.GPU.Server. Hoàn tất, lúc này ta đã có thể truy cập Jupyter Notebook.