Skip to content

Hướng dẫn và Quy định sử dụng máy chủ

Quy trình đăng ký tài khoản truy cập máy chủ

Đối với nhân viên, giảng viên: Liên hệ với Quản trị viên hệ thống để được cấp tài khoản truy cập, gồm: username, password và tài liệu hướng dẫn.

Đối với sinh viên: Sinh viên trong quá trình nghiên cứu khoa học, thực hiện luận văn có thể được cấp tài khoản truy cập máy chủ. Sinh viên đăng ký với giảng viên hướng dẫn thông báo cho Quản trị viên hệ thống.

Truy cập lần đầu

Đối với lần đầu tiên truy cập máy chủ, máy chủ sẽ yêu cầu người dùng đổi mật khẩu. Sau khi thay đổi, người dùng có thể sử dụng máy chủ.

Quy định sử dụng máy chủ

  • Không chia sẻ thông tin tài khoản/mật khẩu truy cập máy chủ cho người ngoài.
  • Không sử dụng tài nguyên quá mức quy định, mỗi tài khoản khi chạy các chương trình dịch vụ trên máy chủ phải giới hạn số core CPU không quá 20 core / máy chủ và không quá 80% lượng RAM hiện có để tránh ảnh hưởng đến các chương trình, dịch vụ khác.
  • Đối với máy chủ có card màn hình rời (GPU), mỗi tài khoản phải sử dụng theo đúng quy hoạch sử dụng (xem Bảng 1).
  • Không truy cập, xóa, thay đổi quyền hạn các thư mục, tệp và dữ liệu của cá nhân khác hoặc nhóm khác trên máy chủ.
  • Không lưu trữ các dữ liệu mang tính nhạy cảm, không an toàn hoặc không phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập và làm việc. Không truy cập vào các website không an toàn hay không bảo mật.
  • Trong trường hợp có sự cố hoặc các vấn đề phát sinh các cá nhân phải báo lại cho Quản trị viên hệ thống bằng cách tạo ticket trên trang https://redmine.siu.edu.vn/.
  • Không tự ý cập nhập, cài đặt các dịch vụ, công cụ hay phần mềm chung khi chưa được Quản trị viên hệ thống cho phép.
  • Tiến hành nâng cấp, vá lỗi, gỡ phần mềm ngay khi có yêu cầu của Quản trị viên hệ thống liên quan đến vấn đề an ninh thông tin.
Đối tượng Card sử dụng
Nhân viên AILAB Card số: 2, 3, 4, 5
Sinh viên Card số: 0, 1
Triển khai sản phẩm Card số: 6, 7

Bảng 1 Quy định sử dụng card GPU trên máy chủ