Skip to content

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu cho tài khoản LDAP

Đây là hướng dẫn đặt lại mật khẩu cho tài khoản LDAP.

Yêu cầu đặt lại mật khẩu

  1. Truy cập https://ailab.siu.edu.vn/forgot-password.
  2. Nhập địa chỉ email của tài khoản LDAP của mình vào ô. Màn hình Forgot Password
  3. Nhấn nút "Submit". Sau đó, kiểm tra email nhận được từ mail no_reply@siu.edu.vn. Email khôi phục này sẽ có hiệu lực trong 24h kể từ lúc submit. Tuyệt đối không để lộ email này vì sẽ có thể dùng chúng để chiếm đoạt mật khẩu tài khoản LDAP của bạn.

Đặt lại mật khẩu

  1. Truy cập nút "Reset Password" từ email "Đặt lại mật khẩu" đã nhận được. Website được mở ra là website có định dạng https://ailab.siu.edu.vn/reset-password/. Click vào nút Reset Password
  2. Đặt lại mật khẩu và xác nhận mật khẩu theo tiêu chuẩn. Màn hình Reset Password
  3. Xác nhận. Mật khẩu của tài khoản LDAP đã được thay đổi thành công.