Skip to content

Channel Connectors

Rasa đã cài đặt sẵn nhiều cách kết nối với những channel nổi tiếng và cho riêng website của mình một cách dễ dàng


Website của riêng bạn

Kênh REST sẽ cung cấp cho bạn một REST endpoint nơi bạn có thể đăng tin nhắn của người dùng và nhận tin nhắn của trợ lý để phản hồi.

Thêm kênh REST vào credentials.yml:

rest:
 # Bạn có thể để trống ô này

Khởi động lại Rasa server của bạn để kênh REST có thể nhận tin nhắn. Sau đó, bạn có thể gửi thư tới http://<host>:<port>/webhooks/rest/webhook, thay thế host và port bằng các giá trị thích hợp từ Rasa server đang chạy của bạn.

Định dạng của Request và Response

Sau khi cung cấp kênh rest, bạn có thể POST tin nhắn lên http://<host>:<port>/webhooks/rest/webhook, với định dạng sau:

{
 "sender": "test_user", // sender ID of the user sending the message
 "message": "Hi there!"
}

Facebook Messenger

Cách lấy thông tin đăng nhập Facebook: Bạn cần thiết lập Facebook app và page.

 1. Để tạo ứng dụng, hãy truy cập Facebook dành cho nhà phát triển và nhấp vào Ứng dụng của tôiThêm ứng dụng mới.

 2. Vào trang tổng quan cho ứng dụng và trong Sản phẩm, tìm phần Messenger và nhấp vào Thiết lập. Cuộn xuống Token Generation và nhấp vào liên kết để tạo trang mới cho ứng dụng của bạn.

 3. Tạo trang của bạn và chọn nó trong menu thả xuống cho Token Generation. Page Access Token được hiển thị là page-access-token cần thiết sau này.

 4. Tìm App Secret trong bảng điều khiển ứng dụng trong Cài đặtCơ bản. Đây sẽ là `secret'của bạn.

 5. Sử dụng secretpage-access-token đã thu thập được trong credentials.ymlcủa bạn và thêm một trường có tên là verify chứa một chuỗi bạn chọn. Bắt đầu rasa runvới tùy chọn--credentials credentials.yml.

 6. Thiết lập Webhook và chọn ít nhất đăng ký messagemessage_postback. Chèn URL gọi lại của bạn, URL này sẽ trông như thế này https://<host>:<port>/webhooks/facebook/webhook, thay thế bằng các giá trị thích hợp từ server Rasa đang chạy của bạn.

  Chèn Verify Token phải khớp với mục nhập verify trong credentials.yml của bạn.

❗Lưu ý: Messenger chỉ cho phép sử dụng https nên ta có thể sử dụng ngrok để chuyển http thành https

Chạy trên Facebook Messenger

Thêm Facebook credentials vào credentials.yml

facebook:
 verify: "ailab-rasa"
 secret: "3e34709d01ea89032asdebfe5a74518"
 page-access-token: "EAAbHPa7H9rEBAAuFk4Q3gPKbDedQnx4djJJ1JmQ7CAqO4iJKrQcNT0wtD"

❓ Muốn biết thêm chi tiết hay có câu hỏi nào?

Hãy lên website của RASA hoặc RASA Community Forum