Skip to content

Giới thiệu về docker

1 Sự khác nhau giữa Virtualization và Container.

Virutalization&Container

2. Tại sao cần sử dụng Docker

Công việc setup và depoly các application lên các server và các hệ điều hành khác nhau thường tốn rất nhiều công sứcthời gian cho việc setup các công cụ và môi trường cần thiết. Chính vì thế Docker được ra đời để giải quyết vấn đề này. Vậy docker là gì, chúng ta cùng theo dõi tiếp phần sau nhé.

3. Docker là gì?

Docker là một nền tảng cho developers và sysadmin để develop, deploy và run application với container. Nó sẽ đóng gói những thứ cần thiết (công cụ, môi trường) để deploy application vào container. Các container này có thể chạy ở tất cả các server khác nhau.

4. Lợi ích của Docker

- Dễ dàng deploy production.

5. Kiến trúc chung của Docker

Architecture

7. Docker image là gì ?

Docker image là một file bất biến chứa các source code, libraries, các file hệ thống và các tham số khác để chạy Docker container.

6. Docker container là gì?

Docker container là instances của Docker images. Nó cho phép lập trình viên đóng gói ứng dụng của mình cùng với các file, các setup cần thiết để deploy ứng dụng và sản phẩm của mình.